Anyone knows this song?

Thursday, June 5, 2008
Tao^by
Sampaguita

Tulad ng isang ibon, tao ay lumilipad. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Lahat ng bagay sa mundo ay isang napakalaking tukso. Bakit pa luluha? Bakit maghihirap? Ayaw mang mangyari ay di masasabi. Sasaktan mo lamang puso ay ‘wag sugatan. Ito’y laro lamang sa mundong makasalanan. Tubig ay natutuyo, bulaklak ay nalalanta. Araw ay lumilipas, sa gabi rin ang punta. Tulad ng isang ibon, tao rin ay namamatay. Pangarap ang tanging nais, makarating sa kabilang buhay.

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP